Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Atterboms boksamling 1804

Printed Book

Buy for SEK 75

ePub

 

Read Online

 

Atterboms boksamling 1804

Utgiven med inledning och kommentarer

ISBN
9789185352821
Soft cover
46 pages
Published
2010
Language
swe

Mats Rydén

Price from SEK 75

Småskrifter, no. 9

Sommaren 1804 gjorde den fjortonårige, brådmogne Linköpingsgymnasisten Per Daniel Atterbom upp en förteckning över sitt bokinnehav, "Katalog uppå Mitt Bibliotek". Manuskriptet finns på Uppsala universitetsbibliotek. Det ges nu ut för första gången, med inledning och kommentarer.

Förteckningen, som upptar 96 titlar och täcker vitt skilda ämnesområden, är av betydande bokhistoriskt intresse. Den ger bl.a. inblickar i lärobokssituationen vid ett svenskt gymnasium omkring 1800 liksom i tidens folkläsning.

Mats Rydén, som är bördig från samma socken, Åsbo i Östergötland, som Atterbom, har varit professor i engelska vid Umeå och Uppsala universitet.