Bokhandel

The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture

Saga och sed 2015

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed, 2015

By Gunnar Ternhag (red.)

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2015

Svenska landsmål och svenskt folkliv, 341

By Maj Reinhammar (red.)

Med stänk av dialekt

Dialektala och andra stilistiska drag i Frödings riksspråkliga dikter

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, 141

By Björn Bihl

Ortnamnsstudier i urval

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, 140

By Lennart Elmevik

Ethnologia Scandinavica 2016

A Journal for Nordic Ethnology

Ethnologia Scandinavica, 46

By Lars-Eric Jönsson (red.)

Kvinnan som inte ville ha barn

Sagotypen ATU 755, »Sin and Grace», i muntlig tradition och litterära verk

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, 143

By Bengt af Klintberg

Nybyggarliv i Vilhelmina 6.

Från nybyggarnas tankevärld

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, 142

By Rolf Kjellström

Nybyggarliv i Vilhelmina 5.

Från vaggan till graven

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, 137

By Rolf Kjellström

Studia Anthroponymica Scandinavica 2015

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

Studia Anthroponymica Scandinavica, 33

By Katharina Leibring (red.), Lennart Ryman (red.)