Bokhandel

The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2016

Svenska landsmål och svenskt folkliv, 342

By Fredrik Skott (red.), Mathias Strandberg (red.)

Ethnologia Scandinavica 2017

A Journal for Nordic Ethnology

Ethnologia Scandinavica, 47

By Lars-Eric Jönsson (red.)

Hiob Ludolf: Dictionarium Sueco-Germanicum

Utgivet med inledning och kommentarer av Gunnar Graumann och Lars Holm

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, 144

By Gunnar Graumann, Lars Holm

Saga och sed 2016

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed, 2016

By Gunnar Ternhag (red.)

Namn och bygd 2016

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Namn och bygd, 104

By Staffan Fridell (red.), Eva Nyman (red.), Per Vikstrand (red.)

Samiskt liv i äldre tid

Edvin Brännströms uppteckningar från Arvidsjaur och Arjeplog

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, 145

By Ivan Eriksson

Studia Anthroponymica Scandinavica 2016

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

Studia Anthroponymica Scandinavica, 34

By Katharina Leibring (red.), Lennart Ryman (red.)

Saga och sed 2015

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed, 2015

By Gunnar Ternhag (red.)

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2015

Svenska landsmål och svenskt folkliv, 341

By Maj Reinhammar (red.)