Bokhandel

The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture

Hiob Ludolf: Dictionarium Sueco-Germanicum

Utgivet med inledning och kommentarer av Gunnar Graumann och Lars Holm

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, 144

By Gunnar Graumann, Lars Holm

Saga och sed 2016

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed, 2016

By Gunnar Ternhag (red.)

Namn och bygd 2016

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Namn och bygd, 104

By Staffan Fridell (red.), Eva Nyman (red.), Per Vikstrand (red.)

Samiskt liv i äldre tid

Edvin Brännströms uppteckningar från Arvidsjaur och Arjeplog

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, 145

By Ivan Eriksson

Studia Anthroponymica Scandinavica 2016

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

Studia Anthroponymica Scandinavica, 34

By Katharina Leibring (red.), Lennart Ryman (red.)

Saga och sed 2015

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Saga och sed, 2015

By Gunnar Ternhag (red.)

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2015

Svenska landsmål och svenskt folkliv, 341

By Maj Reinhammar (red.)

Med stänk av dialekt

Dialektala och andra stilistiska drag i Frödings riksspråkliga dikter

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, 141

By Björn Bihl

Ortnamnsstudier i urval

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, 140

By Lennart Elmevik