Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Saga och sed 2000

Printed Book

Buy for SEK 99

ePub

 

Read Online

 

Saga och sed 2000

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Soft cover
182 pages
Published
2001
Language
swe

Lennart Elmevik (red.)

Price from SEK 99

Saga och sed, no. 2000

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll
Andrœ, Carl Göran: Minnesord den 6 november 2000
Bursell, Barbro: Gustav II Adolf och Livrustkammaren — föremål i retorikens tjänst
Magnusson, Lars: Att skriva framlänges- eller baklängeshistoria — den merkantilistiska litteraturen i Sverige som exempel
Lindegren, Jan: Bröd som vapen. Karl XII och succariebrödet
Larsson, Lars-Gunnar: Sockenlapparnas språk
Strandberg, Svante: Ova. Ett by- och sockennamn i Västergötland
Elmevik, Lennart: Runsten
Fridell, Staffan: De stavlösa runornas ursprung
Lönnqvist, Olov: Rökstenen, Wiede och Bugge. Ett nordiskt forskarsamarbete mot 1800-talets slut
Nyström, Lars: Att gripa till plogen. Adlig identitetskris inom den grevliga ätten Hamilton kring 1800-talets mitt
Akademien granskar: 1. Vid forskningsfronten... 2. Folkloristiken i Sverige — disciplintillhörighet och framtidsutsikter
Sekreterarens verksamhetsberättelse 2000
Akademiens ledamöter