Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2005

Printed Book

Buy for SEK 195

ePub

 

Read Online

 

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2005

Hard cover
213 pages
Published
2005
Language
swe

Maj Reinhammar (red.)

Price from SEK 195

Svenska landsmål och svenskt folkliv, no. 331

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Innehåll
Almqvist, Bo: Norrländsk folktradition – ett äreminne över en folkminnessamlare.
Summary: ’Norrländsk folktradition’ – a tribute to a folklore collector.
Boström, Rut: Bergsmannen och bonden Erik Larssons almanacka.1799 från Söderbärke i Dala-Bergslagen.
Edlund, Lars-Erik, Thelin, Eva & Westerberg, Anna: Aktuell litteratur om svenska dialekter.
Elmevik, Lennart: Nord. dial. käx(e), käxa ’båtshake, hacka’ m.m. och växtbenämningen hundkäx.
Summary: Scandinavian dialect käx(e), käxa ’boat-hook, pick’ etc. and the plant name hundkäx.
Herjulfsdotter, Ritwa & Svanberg, Ingvar: Noabenämningar för huggorm (Vipera berus).
Summary: Noa terms for the adder (Vipera berus).
Ivars, Ann-Marie: Sydösterbottnisk nominalfrassyntax.
Summary: The noun phrase syntax of the Swedish dia1ect of southern Ostrobothnia.
Kvillerud, Reinert: Olaves’ i Skräppetorp missöden. En bohuslänsk tidningstext från 1870-talet.
Summary: A 19th century newspaper column in Bohuslän dialect.