Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Namn och bygd 2018

Printed Book

Buy for SEK 95

ePub

 

Read Online

 

Namn och bygd 2018

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Soft cover
206 pages
Published
2018

Staffan Nyström (red.), Eva Nyman (red.), Inge Særheim (red.)

Price from SEK 95

Namn och bygd, no. 106

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll
García Losquiño, Irene: The North Germanic place-name element bec in England, Normandy and Galicia
Nordisk namnforskning 2017
Nyström, Staffan: Bredden och Brädden
Robbe, Joost: Vierdigets sproglige hemmeligheder. Hvordan et dige slår bro mellem Amager og Holland
Strandberg, Mathias: Arlöv
Strandberg, Svante: Lars Huldén 5/2 1926 - 11/10 2016
- Thorsten Andersson 23/2 1929 - 22/4 2018
Særheim, Inge: Tasen, Sugga og Porthunden. Metaforisk bruk av husdyrnemne i skjergards-namn
Wahlberg, Mats: Uppländska ortnamn på -bodha, -bol och - bordh med personnamnsförleder
Larsson, Mats G. & Fridell, Staffan: Om det förhistoriska Roden