Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

RIG 2 2019

Printed Book

Buy for SEK 132

ePub

 

Read Online

 

RIG 2 2019

Kulturhistorisk tidskrift

Soft cover
64 pages
Published
2019

Simon Ekström (red.), Marie Steinrud (red.)

Price from SEK 132

Rig, no. 2 2019

Ur innehållet:

65 IDEOLOGISERING, MANIFESTERING OCH GEMENSKAPANDE
Paul Agnidakis

87 DEBATT
OM KONNÄSSÖRSKAP OCH KÄLLKRITIK I HÄLSINGEGÅRDARNA
Maj-Britt Andersson

92 ANTECKNINGAR
Ingvar Svanberg

93 NYA AVHANDLINGAR
Katarzyna Herd "WE CAN MAKE NEW HISTORY HERE" anmäld av Birgitta Svensson
Jakob Löfgren...AND DEATH PROCLAIMED anmäld av Tora Wall
Agnes Malmgren EFTERKLANG/EFTERSKALV anmäld av Katarzyna Wolanik Boström

103 RECENSIONER
KÄNSLORNAS REVOLUTION Helena Bergman, Christina Florin & Jens Ljunggren (red.) rec. av Kristofer Hansson
Caroline Ranby EBBA HOCHSCHILD rec. av Marie Steinrud
VISIONS AND TRADITIONS Lauri Harvilathi, Audun Kjus, Clíona O`Carroll, Susanne Österlund-Pötzsch, Fredrik Skott and Rita Treija (red.) rec. av Anders Gustavsson
Anders Kaliff KÄLLAN PÅ BOTTEN AV TIDENS BRUNN rec. av Henrik Brissman
PEHR STENBERGS LEVERNESBESKRIVNING Fredrik Elgh, Göran Stenberg och Ola Wennstedt (red.) rec. av Mats Hellspong
Anders Gustavsson HISTORICAL CHANGES IN ALCOHOL CONTACTS ACROSS THE SWEDISH-NORWEGIAN BORDER rec. av Ulrika Ulrika Wolf-Knuts
EN HISTORIKERS BERÄTTELSE Torbjörn Norman, Karl Molin, och Alf W. Johansson (red.) rec. av Mats Hellspong
BONDEHERRGÅRDAR Johannes Daun & Christer Ahlberger (red.) rec. av Maj-Britt Andersson
Susanne Österlund-Pötzsch GÅNGARTER OCH GÅNGSTILAR rec. av Patrik Sandgren
Karin Hassan Jansson och Jonas Lindström HORET I HÄLSTA rec. av Inger Lövkrona