Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2022

Printed Book

Buy for SEK 195

ePub

 

Read Online

 

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2022

Tidskrift för talspråksforskning, folkloristik och kulturhistoria

Soft cover
144 pages
Published
2023
Language
swe

Mathias Strandberg (red.)

Price from SEK 195

Svenska landsmål och svenskt folkliv, no. 348

Svenska landsmål och svenskt folkliv är en av Sveriges äldsta kulturtidskrifter, grundad 1878 av J. A. Lundell och numera utgiven av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur i samarbete med Institutet för språk och folkminnen. Tidskriften, som utkommer med ett nummer årligen, publicerar forskningsartiklar, smärre bidrag, recensioner m.m. inom dialektologi, sociolingvistik och annan talspråksforskning samt folkloristik och kulturhistoria. Forskningsartiklar undergår anonymiserad kollegial granskning av minst två experter på området.