Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

”Slipp tradisjonene fri – de er våre!”

Printed Book

Buy for SEK 196

ePub

 

Read Online

 

”Slipp tradisjonene fri – de er våre!”

Fest og fellesskap i endring

ISBN
9185352616
Soft cover
179 pages
Published
2005

Bente Gullveig Alver, Ann Helene Bolstad Skjelbred (red.)

Price from SEK 196

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 90

Hvert menneske pendler mellom mange sosiale arenaer og forskjellige nettverk, som familie, vennekrets, skolekamerater og kolleger. Festen er viktig for å bygge opp, synliggjøre og bekrefte disse relasjonene. Den gir også anledning til å markere individuelle, kulturelle og sosiale posisjoner både i forhold til den gruppen det holdes fest med og til samfunnet for øvrig. Fest gir den enkelte rom for å holde fast på sine tradisjoner og skape nye. Ved å studere fest studerer vi også hverdagskultur, og vi kan lære noe om holdninger og verdier som er viktige for mennesker i et samfunn. I eldre tid var festen lagt opp etter ganske forutsigelige mønster. Vår tids fester er preget av både det forutsigelige og det overraskende. Mennesker i dag gjør bruk av tradisjonene, men de bruker dem på sin egen måte når de inviterer til fest. Utdrikningslag, inngåelse av partnerskap, barnebursdager, temafester og julebord er fester fra vår egen tid. Julens familiefester, brylluper og runde fødseldager har eldre røtter, men har endret seg.

En gruppe forskere fra Danmark, Island, Norge og Sverige med bakgrunn i etnologi, folkloristikk og historie analyserer i denne boken hva dette innebærer og hvordan fester i vår egen tid forteller om fellesskapet og dets forskjellige former.

Redaktørene Bente Gullveig Alver, professor ved Universitetet i Bergen, og Ann Helene Bolstad Skjelbred, førstekonservator og leder av Norsk etnologisk gransking, er tradisjonsforskere. De har gjennom hele deres forskerkarriere, sammen og hver for seg, arbeidet med trosforestillinger, ritualer og tradisjoner i fortid og samtid.