Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Johannes Franckenius och den svenska floran

Printed Book

Buy for SEK 125

PDF

 

ePub

 

Read Online

 

Open Access

 

Johannes Franckenius och den svenska floran

En studie i växt- och namnkunskap i 1600-talets Sverige

ISBN
9789187403132
Soft cover
92 pages
Published
2015
Language
swe

Mats Rydén

Price from SEK 125

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 136

Denna bok är en floristisk och nomenklatorisk utvärdering av de svenska växterna i Johannes Franckenius' Speculum botanicum (1638 och 1659), en lista över svenska och utländska växter, med latinska och svenska benämningar.

Franckenius var professor i anatomi och botanik vid Uppsala universitet 1628–1661. Han hyllades av Linné som en pionjär i svensk botanikhistoria.

Utöver det här aktuella arbetet utgav Franckenius bl.a. en avhandling om ögat och en om tobaksväxten, som kan karakteriseras som den första i Sverige publicerade växtmonografin.

Mats Rydén är professor emeritus i engelska vid Uppsala universitet.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden som den har till uppgift att vårda sig om. Huvudserien är Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, vars första nummer utkom 1933. Bland övriga serier kan nämnas Folklivsskildringar och bygdestudier, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter och Svenska sagor och sägner.

Redaktör för skriftserierna är docent Maj Reinhammar, maj.reinhammar@agora.se.