Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Samlade visor

Printed Book

Buy for SEK 250

ePub

 

Read Online

 

Samlade visor

Perspektiv på handskrivna visböcker

ISBN
9789185352784
Hard cover
258 pages
Published
2008
Language
swe

Gunnar Ternhag (red.)

Price from SEK 250

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 105

Samlade visböcker – perspektiv på handskrivna visböcker innehåller tolv artiklar om en typ av källmaterial som hittills studerats i ganska liten utsträckning. Men här visar musikvetare, historiker, litteraturvetare, etnologer och forskare i nordiska språk att handskrivna visböcker kan säga åtskilligt om de forna ägarnas musikutövning, skrivvanor, levnadssätt och inte minst tankevärldar. Artiklarna bygger på inlägg vid ett symposium som arrangerades den 6–7 februari 2008 av Svenskt visarkiv och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Bokens redaktör, Gunnar Ternhag, är professor i ljudproduktion vid Högskolan Dalarna och gästprofessor vid Musikhögskolan i Örebro.