Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2012

Printed Book

Buy for SEK 195

ePub

 

Read Online

 

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2012

Hard cover
187 pages
Published
2012
Language
swe

Maj Reinhammar (red.)

Price from SEK 195

Svenska landsmål och svenskt folkliv, no. 338

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Innehåll
Edlund, Lars-Erik et al.: Aktuell litteratur om svenska dialekter.
Fridell, Staffan: Hur gammalt är 'Viby-i? En antydan till svar i belysning av ortnamn.
Hagren, Kristina: Några nedslag i Dalmålsordboken. Om utgivningen av OÖD.
Helgander, John: Älvdalska och andra hotade språk – revitalisering med problem.
Klintberg, Bengt af: Aske balltaske – svensk-norska eldböner ännu en gång.
Nilsson, Jenny: I huvudet på Västgöta-Bengtsson. En fallstudie av dialektinsamling i idé och praktik.
Wolf-Knuts, Ulrika: Vem är Lajv och Babb?