Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2015

Printed Book

Buy for SEK 195

ePub

 

Read Online

 

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2015

Hard cover
148 pages
Published
2016
Language
swe

Maj Reinhammar (red.)

Price from SEK 195

Svenska landsmål och svenskt folkliv, no. 341

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Innehåll
Akselberg, Gunnstein: Korleis vinna innsyn og kunnskap om overgangen frå padling til roing i Norden? Åke Sandströms doktoravhandling i eit vitskapleg sjangerperspektiv.
Lilja, Agneta: "Det synes mig vara en viktig angelägenhet ..." Några reflektioner över en samtidsdokumentation i Lappland sommaren 1945.
Lilja, Agneta: Åsa Nyman 1921-2015.
Edlund, Lars-Erik et al.: Aktuell litteratur om svenska dialekter.
Reinhammar, Maj: För--studier. Mer om rektionen i svenska och norska kasusböjande dialekter.
Cios, Stanislaw, Kuusela, Tommy & Svanberg, Ingvar: 'Sometimesit is Tamed to Bring Home Fish for the Kitchen', Otter Fishing in Northern Europe and Beyond.