Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Namn och bygd 2009

Printed Book

Buy for SEK 95

ePub

 

Read Online

 

Namn och bygd 2009

Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Soft cover
252 pages
Published
2009

Svante Strandberg (red.)

Price from SEK 95

Namn och bygd, no. 97

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll
Andersson, Thorsten: Altgermanische Ethnika
Dmitriev, Alexander: On the problem of place-names on historical maps of Ingria from the Swedish period (17th century): an overview
Elmevik, Lennart: Karl Inge Sandred 7/5 1925–25/9 2008
Elmevik, Lennart: De uppländska bynamnen Vappa och Vavd
Källström, Magnus: Ortnamnet Hedeby på runstenen vid Kattnäs kyrka (Sö 16)
Nordisk namnforskning 2008
Nyström, Staffan: Nyttigt och nytt om namnteori. Två böcker om namns funktionalitet, status och typologi
Petrulevich, Alexandra: On the ethymologi of at Jómi, Jumne and Jómsborg
Andersson, Thorsten: Tiwdungen
Fridell, Staffan: Alan
Jørgensen, Bent: Tullstorp i Skåne
Lerche Nielsen, Michael: Pejtrup eller Pitterup? – Et torpnavns storhed og fald
Lerche Nielsen, Michael: Stripperup og et sønavn på afveje
Vikstrand, Per: Anläggningsnamn. Ett terminologiskt bidrag