Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Namn och bygd 2010

Printed Book

Buy for SEK 95

ePub

 

Read Online

 

Namn och bygd 2010

Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Soft cover
208 pages
Published
2010

Svante Strandberg (red.)

Price from SEK 95

Namn och bygd, no. 98

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll
Ambrosiani. Björn: -tuna-namnen i Mellansverige. Järnåldersbildningar och medeltida uppkallelsenamn.
Edlund, Lars-Erik: Om valv i nordiska ortnamn.
Ericsson, Alf, Franzén, Gert & Strid, Jan Paul: Gårdar utan namn? "Pluralitet" i namnskick och bebyggelse.
Gräslund, Bo: Om relationen mellan arkeologi och ortnamnsforskning. Med en diskussion om ägonamn, plurala bebyggelsenamn och begreppet gård.
Helleland, Botolv: Stølsnamnet Røvil i Ullensvang.
Larsson, Mats G.: Gödåkers gravfält – eller Kumlas?
Lerche Nielsen, Michael: Kort proces. Tre skånske torp-navne: †Nilstorp, †Bengtstorp og †Briderup.
Stemshaug, Ola: Lø – gard, lagerplass og hamn. Med jamførande materiale om andre namn på stabel- og lastestader i Noreg.
Andersson, Thorsten: Hund och hundare i Mälarlandskapen.
Fridell, Staffan: Läggevi.
Fridell, Staffan: Skeen.
Strandberg, Svante: Tjäran och Långhundraleden.