Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Saga och sed 2010

Printed Book

Buy for SEK 99

ePub

 

Read Online

 

Saga och sed 2010

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Soft cover
158 pages
Published
2011
Language
swe

Maj Reinhammar (red.)

Price from SEK 99

Saga och sed, no. 2010

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll
Elmevik, Lennart: Akademiens högtidssammanträde den 6 november 2010. Hälsningsord av preses.
Elmevik, Lennart: Minnesord den 6 november 2010.
Andersson, Thorsten: Fanns det en medeltida Ölandslag?
Nyman, Eva: Mellannorrlands ortnamnsskick mellan väst och syd. Några synpunkter.
Nyström, Staffan: Urban namngivning – något om makt, metoder och mål.
Larsson, Mats G.: Vem ristade Kensingtonstenen?
Jackson, Peter: Antikleias klagan. Namnskick, gästfrihet och diktarspråk i det förkristna Europa.
Balzamo, Elena: Olaus Magnus som tecknare. Några funderingar kring Historia de gentibus septentrionalibus.
Lindmark, Daniel: När samerna ville använda trumman som kompass. Om samiskt motstånd mot kolonisationen.
Fjellström, Christina: Att vara beroende av andra. Reflektioner kring äldres behov av hjälp med mat och måltider förr och nu.
Gustavsson, Anders: En folklivsmålares tankevärld. Carl Gustaf Bernhardson 1915–1998.