Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Namn och bygd 2008

Printed Book

Buy for SEK 95

ePub

 

Read Online

 

Namn och bygd 2008

Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Soft cover
231 pages
Published
2008

Svante Strandberg (red.)

Price from SEK 95

Namn och bygd, no. 96

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll
Andersson, Thorsten: Eygotaland in der altwestnordischen Literatur
Bjorvand, Harald: Mjær
Bjorvand, Harald: Oslo
Elmevik, Lennart: Börje Tjäder 6/10 1919–20/8 2008
Elmevik, Lennart: De gotländska namnen på -städe, -städar
Elmevik, Lennart: Tierp. Till tolkningen av ett dunkelt ortnamn
Fridell, Staffan: Hå, Håtuna och anahahai
Fridell, Staffan: -löv-namnens nordgräns
Fridell, Staffan: Sjönamnet Tjurken
Sjöblom, Paula: Jobs vacant: seeking to employ a good company name. The structure, meaning and function of Finnish company names
Slotte, Peter: Kurt Zillizcs 21.7.1927–30.4.2008
Strandberg, Svante: Bärle i Vingåker
Fridell, Staffan: Marsholm
Strandberg, Svante: Frostagården