Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Saga och sed 1999

Printed Book

Buy for SEK 99

ePub

 

Read Online

 

Saga och sed 1999

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Soft cover
176 pages
Published
2000
Language
swe

Lennart Elmevik (red.)

Price from SEK 99

Saga och sed, no. 1999

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll
Andrœ, Carl Göran: Minnesord den 6 november 1999
Klintberg, Bengt af: Sägner som modeller för handlande
Edlund, Lars-Erik: Kulturgräns norr. Om kulturella gränser och förändringsprocesser i norra Sverige
Strandberg, Svante: Med Nyköpingsån från källsjön till havet. En räcka sjö- och vattendragsnamn
Nordberg, Bengt: Att studera pågående språkförändringar
Brohed, Ingmar: Sveriges kyrkohistoria. Ett pågående forskningsprojekt
Svedjedal, Johan: Birger Sjöbergs Fridavärld
Lönnqvist, Olov: Vilken väg valde Varin? Läsvägar på Rökstenen.
Elmevik, Lennart: Sockennamnet Villberga och Lindholmsamulettens sawilagaR
Schmidt Wikborg, Emelie: Om fäbodgränser och sörmländska fäbodar
Sekreterarens verksamhetsberättelse