Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Saga och sed 2002

Printed Book

Buy for SEK 99

ePub

 

Read Online

 

Saga och sed 2002

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Soft cover
179 pages
Published
2003
Language
swe

Lennart Elmevik (red.)

Price from SEK 99

Saga och sed, no. 2002

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll
Akademiens högtidssammantäde 6 november 2002. Hälsningsord av preses
Bringéus, Nils-Arvid: Minnesord den 6 november 2002
Ramsten, Märta: Folkets röst. Perspektiv på ljudinspelningar
Winberg, Christer: Innovationsspridning och kulturgränser. »Flodströmlinjen» som exempel
Klein, Barbro: När skillnad gör skillnad. Reflektioner kring museipolitik, tystnader och judisk kultur i Sverige
Bringéus, Nils-Arvid: Jefta och hans dotter. Bilder av ett »hedersmord»
Klintberg, Bengt af: Stunna och tegas. Något om tydor av känselförnimmelser i svensk tradition
Hallberg, Göran: Ernst Wigforss som språkforskare
Strandberg, Svante: Lommatomten i Essunga
Akademien granskar: 1. Den finsk-ugriska forskningen. — 2. Tendenser och vägval i nordisk namnforskning
Etnologins och folkloristikens ställning i Finland
Sekreterarens verksamhetsberättelse 2002
Akademiens ledamöter