Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Saga och sed 2015

Printed Book

Buy for SEK 197

ePub

 

Read Online

 

Saga och sed 2015

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Soft cover
242 pages
Published
2016
Language
swe

Gunnar Ternhag (red.)

Price from SEK 197

Saga och sed, no. 2015

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll
Akademiens högtidssammanträde 6 november 2015. Hälsningsord av preses.
Elmevik, Lennart: Minnesord den 6 november 2015.
Gunnell, Terry: Sagnagrunnur. En kartlagt database over deislandske folkesagn.
Vikstrand, Per: Aspa löt och Runtuna. Om Rönö hundares tingsplats.
Källström, Magnus: Kungen, bryten och märket. Till tolkningen av runblocket U 11 vid Hovgården på Adelsö och något om runstenarnas placering.
Fridell, Staffan & Larsson, Mats G.: Märkligt märke.
Ternhag, Gunnar: Vem har hört Fredrik Eimeles musik?
Andersson, Thorsten: Byalag.
Gustavsson, Anders: Vetenskapliga kontakter inom etnologi och folkloristik mellan Sverige och Estland. Personliga erfarenheter och reflektioner.
Fridell, Staffan: Ledherne. Om det gamlia namnen på Kungsholmen och Norra Djurgården.
Lindin, Leif & Svanberg, Ingvar: Hinderdon på hundar.
Strandberg, Svante: Bynamnet Drävlei Altuna socken.
Akademien granskar ... Religionsvetenskap.
Akademien granskar ... Musikvetenskap.