Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Studia Anthroponymica Scandinavica 2009

Printed Book

Buy for SEK 195

ePub

 

Read Online

 

Studia Anthroponymica Scandinavica 2009

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

Soft cover
164 pages
Published
2009

Eva Brylla (red.), Lena Peterson (red.)

Price from SEK 195

Studia Anthroponymica Scandinavica, no. 27

Studia anthroponymica Scandinavica (SAS) är en nordisk personnamnstidskrift som utkommer med ett nummer årligen. Tidskriften är ett vetenskapligt forum för bidrag inom personnamnsforskningen. Den innehåller etymologiska, grammatiska, historiska, semantiska, sociologiska och stilistiska studier över personnamn, liksom artiklar över metodologiska och terminologiska frågor samt namnvårds- och namnlagsfrågor. Den belyser personnamn i alla de nordiska länderna liksom deras spridning utanför Norden, i såväl modern som gammal tid. Alla personnamn i Norden oavsett språkligt ursprung beaktas.

SAS vill understryka personnamnsforskningens nära anknytning till inte bara övrig namn- och språkforskning utan också till etnologi, genealogi, historia, litteraturvetenskap, kultur- och religionshistoria samt sociologi.

SAS innehåller även en recensionsavdelning som tar upp nyutkommen litteratur av intresse för personnamnsforskningen.

Tidskriften startades 1983 av Thorsten Andersson och Lena Peterson. Under åren 2001–2010 var Eva Brylla och Lena Peterson huvudredaktörer. Den redigerades 2011–2014 av Eva Brylla och Katharina Leibring, från 2014 tillsammans med Lennart Ryman. Från 2015 redigeras SAS av Katharina Leibring och Lennart Ryman

Innehåll
Brylla, Eva: Kolloquium Familiennamengeographie, Mainz, 2-4 oktober 2008.
Hedberg, Tomas: Persontecken i teckenspråket.
Kvaran, Guðrún: Kristen indflydelse på islandske mandsnavne fra det 17. århundrede til nutiden.
Nyman, Eva: Personnamnen i samhället. Forskningsläget idag och viktiga framtida uppgifter.
Sköldberg, Emma & Toporowska Gronostaj, Maria: Charmknutte, viktigpetter och kladdmaja. Substantiverade förnamn i sammansättningar ur ett lexikografiskt perspektiv.
Vikstrand, Per: Förkristna sakrala personnamn i Skandinavien.