Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2011

Printed Book

Buy for SEK 195

ePub

 

Read Online

 

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2011

Hard cover
249 pages
Published
2011
Language
swe

Maj Reinhammar (red.)

Price from SEK 195

Svenska landsmål och svenskt folkliv, no. 337

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Innehåll
Bringéus, Nils-Arvid: Fabeln om luftslottet
Edlund, Lars-Erik: Språkgeografisk kartering av de nordiska språken
Edlund, Lars-Erik et al.: Aktuell litteratur om svenska dialekter
Elmevik, Lennart: Sven Benson 1919–2011
Elmevik, Lennart: Två gotländska dialektord. Ett bidrag till frågan om existensen av en birkasvenska/hedebynordiska
Henriksson, Blanka: "De hade haft samma verser i poesialbumen." Poesialbumet som symbol i skönlitterära texter
Johannessen, Janne Bondi & Vangsnes, Øystein Alexander: Nye nordiske isoglossar. Dialektforsking ved bruk av Nordisk Syntaktisk Database (NSD)
Parkvall, Mikael: Svenskan i Nya Sverige 1638–ca 1810. Fragment av en kortlivad dialekt
Svanberg, Ingvar: "I äldre tid användes detta uti åtskilliga underkurer." Några föreställningar förknippade med valben i kyrkor i Östergötland
Werle, Eva Carlsson: Marbuskar, martovor, markyssar