Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Namn och bygd 2003

Printed Book

Buy for SEK 95

ePub

 

Read Online

 

Namn och bygd 2003

Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning

Soft cover
204 pages
Published
2003

Thorsten Andersson (red.)

Price from SEK 95

Namn och bygd, no. 91

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.¨

Innehåll

Holmberg, Bente: Gudarnas platser
Löfvendahl, Eberhard: Namn på stationer och mötesplatser vid Malmbanan. Namngivning med politiska förtecken
Nordisk namnforskning 2002
Schmidt, Tom: Problemet navneskifte i eldre norske stedsnavn
Sigmundsson, Svavar: Kjalarnes och andra isländska kjölur-namn
Strandberg, Svante: Gösta Franzén 14/6 1906 – 14/8 2002
Andersson, Thorsten: By- och sockennamnet Örberga i Östergötland
Elmevik, Lennart: Kan gudinnenamnet Fröja säkert spåras i norska ortnamn?
Elmevik, Lennart: Till frågan om ett fornsvenskt *hald ’betesmark’ i ortnamn