Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Namn och bygd 1999

Printed Book

Buy for SEK 95

ePub

 

Read Online

 

Namn och bygd 1999

Soft cover
202 pages
Published
1999

Thorsten Andersson (red.)

Price from SEK 95

Namn och bygd, no. 87

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll
Andersson, Thorsten: Hundare och det germanska hundratalet
Berg, Lars Otto: Var låg Gestilren?
Dalberg, Vibeke: John Kousgård Sørensen 6/12 1925 – 10/1 1999
Elmevik, Lennart: Bäsna och Bäsinge
Fridell, Staffan: *Lø
Göransson, Sölve: Öländska by- och godsnamn i ett senmedeltida jordeskiftesbrev. Ortidentifieringar
Holm, Gösta: Ortnamnselementet fornnordiskt -staðir – innebörd och ursprung
Insley, John: Tarleton
Nordisk namnforskning 1998
Sandred, Karl Inge: Det engelska stead och det nordiska stad ’kant, rand’
Widmark, Gun: Normlösa, rättlösa och den lösa jorden. Till tolkningen av ortnamnselementet -lösa
Vikstrand, Per: Ortnamn, centralplatser och det meningsfulla landskapet
Insley, John: A postscript to Ratley
Rostvik, Allan: Nysjön och Gammelberget