Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Namn och bygd 2017

Printed Book

Buy for SEK 95

ePub

 

Read Online

 

Namn och bygd 2017

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Soft cover
194 pages
Published
2017

Staffan Nyström (red.), Eva Nyman (red.), Inge Særheim (red.)

Price from SEK 95

Namn och bygd, no. 105

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Innehåll
Andersson, Thorsten: Öninge, ett östgötskt bynamn
Björk, Simon Karlin: Särsö och Personnamnet fisl. Sævarr
Hagåsen, Lennart: Sockennamnet Ilsbo i Hälsingland
Holm, Olof: Hälle, Hällne och fsv. *hændil
Löfdahl, Maria: Från Bellevue till Halabja. En studie av det språkliga landskapet runt Bellevue marknad
Nordisk namnforskning 2016
Nyström, Staffan, Nyman, Eva & Særheim, Inge. Ny redaktion för Namn och bygd
Roeck-Hansen, Birgitta: Husabyar, järn och den tidiga sveastaten
Særheim, Inge: Sprette, Sprøtta og Springaren. Individualitet i skjergardsnamn
Vikstrand, Per: Gudhem in Västergötland, Sweden
Andersson, Thorsten: Det förhistoriska Roden