Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Namn och bygd 2019

Printed Book

Buy for SEK 95

ePub

 

Read Online

 

Namn och bygd 2019

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

Soft cover
156 pages
Published
2019
Language
swe

Price from SEK 95

Namn och bygd, no. 107

Namn och bygd är en nordisk tidskrift som grundades 1913 av professor Jöran Sahlgren. Den är den äldsta tidskriften specialiserad på namnforskning och ledande i Norden vad gäller ortnamnsforskning. Den utkommer med ett nummer per år och innehåller bl.a. artiklar recensioner samt en årlig krönika om namnforskningen i Norden.

Ur innehållet:
Aldrin, Emilia: Båtnamn som sociolingvistisk resurs. En studie av svenska fritidsbåtägares syn på namnvalet.
Andersson, Thorsten: Till frågan om onomastikonets uppbyggnad.
Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig: Høstcløf. Et udraderet førstebelaeg på 0rslevkloster.
Larsson, Mats G. & Fridell, Staffan: Var låg noret i Norunda härad?
Lovén, Christian: Lägerbovade
Nuolijärvi, Pirkko: Det lingvistiska landskapet i Svenskfinland
Nyström, Staffan: Jan Paul Strid 15/7 1947 - 23/12 2018
-, Nyman, Eva & Saerheim, Inge: Förändringar i Namn och bygd
Strandberg, Mathias; Göran Hallberg 7/10 1939 - 23/7 2019
Strandberg, Svante: Harpsund
Saerheim, Inge: Godfar - noanemne for 'bjørn' i nokre sørvestnorske stadnamn?

Fridell, Staffan: Sjönamnet Boren
Holm, Olof & Devine, Josefin: Om Namn i Jämtland
Strandberg, Svante: Sockennamnet Naum i Västergötland