Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Saga och Sed 2021

Printed Book

Buy for SEK 197

ePub

 

Read Online

 

Saga och Sed 2021

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Soft cover
132 pages
Published
2022
Language
swe

Fredrik Skott (red.)

Price from SEK 197

Saga och sed, no. 2021

Saga och Sed utkom med sitt första nummer 1932, samma år som Akademien grundades. I årsboken publiceras artiklar som hänför sig till området svensk folkkultur, begreppet taget i vid mening. Artiklarna utgörs till stor del av föredrag som hållits vid Akademiens sammanträden, men också av andra bidrag som faller inom det forskningsfält som Akademien har att värna om.