Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Kultledare i fornnordisk religion

Printed Book

Buy for SEK 250

ePub

 

Read Online

 

Kultledare i fornnordisk religion

ett symposium

ISBN
9789187403439
Soft cover
132 pages
Published
2022
Language
swe

Simon Karlin Björk (red.), Olof Sundqvist (red.)

Price from SEK 250

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 164

I nästan alla kulturer finns kultledare och religiösa specialister som är verksamma på en offentlig nivå i samhället, men också i mer begränsade sociala miljöer. Kultledare fanns även i det förkristna Norden. I den tidigare forskningen om dem kan man urskilja två tolkningslinjer, som grovt sett företräds av forskare från två olika forskningsdiscipliner. Religionshistoriker ställer sig ofta tveksamma till att det fanns ett yrkesmässigt prästerskap där, medan språkvetare gärna talar om prästämbete, prästerskap och hedniska prästgårdar. De tolkningsskillnader som finns i forskningen har troligen att göra med valet av metoder och källor. Religionshistoriker förlitar sig i huvudsak på historiska (narrativa) källor, medan filologerna fäster större vikt vid den etymologiska betydelsen av ord och namn. I föreliggande volym uppmärksammas det religiösa ledarskapet i Fornnorden av forskare från arkeologi, språkvetenskap och religionshistoria. Artiklarna bygger på presentationer vid symposiet ”Kultledare i Fornnorden” som hölls i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens lokaler i Uppsala år 2017.