Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Kågeträskdagboken, volym 2

Printed Book

Buy for SEK 350

ePub

 

Read Online

 

Kågeträskdagboken, volym 2

En västerbottnisk dagbok 1891–1901

ISBN
9789187403460
Hard cover
486 pages
Published
2022
Language
swe

Ann-Catrine Edlund (red.), Lars-Erik Edlund (red.), Ulf Lundström (red.)

Price from SEK 350

Folklivsskildringar och bygdestudier, no. 21:2

Kågeträskdagboken. En västerbottnisk dagbok 1891–1901, II, utg. av Ann-Catrine Edlund, Lars-Erik Edlund & Ulf Lundström.

Kågeträskdagboken är tillkommen mellan 1891 och 1901 på Anten-Ors gård i norra Västerbotten och är skriven av systrarna Greta Dahlqvist (1859–1947) och Lovisa Dahlqvist (1862–1938). I dagboken får vi en inblick i det dagliga livet på gården Anten-Ors. Här redovisas husfolkets utomhusarbete under skördetiden och kvinnornas inomhusarbete under vinterhalvåret med vävning och stickning. Det sociala livet i byn Kågeträsk intar en framträdande plats i dagboken. Både nattfrierier, giftermål, födslar och död finns väl dokumenterade. Dagboksutgåvan består av två volymer. I volym I, som ännu inte utgivits, får man en fördjupad presentation av dagbokens historiska och sociala sammanhang. Där finns också tre register: Personregister, Ortnamnsregister och Ordregister samt Käll- och litteraturförteckning. I volym II, som alltså nu föreligger, återges hela dagboken med tolkning och kommentarer.