Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Saga och sed 2013

Tryckt bok

Köp för 197 kr

ePub

 

Läs online

 

Saga och sed 2013

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Häftad
174 sidor
Utgiven
2014
Språk
swe

Maj Reinhammar (red.)

Pris från 197 kr

Saga och sed, nr 2013

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll
Elmevik, Lennart: Akademiens högtidssammanträde den 6 november 2013. Hälsningsord av preses.
Elmevik, Lennart: Minnesord den 6 november 2013.
Hellspong, Mats: Det Grubbska fideikommisset på Kungsholmen i Stockholm.
Jönsson, Lars-Eric: Akademien granskar ... Etnologi.
Brusila, Johannes: Från materia till moln. Fonogramforskningens många dimensioner.
Johansson, Ella: Simborgarskapet, nationen och traditionen. Simning som samhällsspegel.
Strauch, Dieter: Om lag och rätt på medeltidens Öland. Antwort an Sölve Göransson.
Fridell, Staffan & Larsson, Mats G.: Runristningen på Hovgårdsstenen.
Bonow, Madeleine & Svanberg, Ingvar: "Rudor finnas öfverflödigt." Fiskdammar vid svenska prästgårdar på 1600- och 1700-talen.
Gustavsson, Anders: Forskarens roll i forskningsprocessen. En etnologs reflektioner och erfarenheter.