Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Tryckta visor

Tryckt bok

Köp för 200 kr

ePub

 

Läs online

 

Tryckta visor

Perspektiv på skillingtryck som källmaterial

ISBN
9789187403101
Inbunden
225 sidor
Utgiven
2015
Språk
swe

Märta Ramsten, Karin Strand, Gunnar Ternhag

Pris från 200 kr

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, nr 134

Ur skillingtryck läste och sjöng tiotusentals människor i vårt land under mer än trehundra år. De små tryckalstren kunde köpas vid marknader, i cigarrbodar och av kringvandrande försäljare. Visorna kunde locka till både skratt och tårar, men trycken var också ett medium för att förmedla braskande nyheter till folket i form av visor.

För dagens forskare har dessa folkliga vistryck mycket att berätta. Detta får sin belysning i föreliggande bok där artikelförfattarna, forskare inom musikhistoria, litteraturvetenskap, etnologi, historia och konstvetenskap, både använder och belyser skillingtryck som källor. Artiklarna bygger på föredrag vid seminariet »Skillingtryck som källmaterial» som anordnades den 17 september 2013 av Svenskt visarkiv och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden som den har till uppgift att vårda sig om. Huvudserien är Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, vars första nummer utkom 1933. Bland övriga serier kan nämnas Folklivsskildringar och bygdestudier, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter och Svenska sagor och sägner.

Redaktör för skriftserierna är Akademiens sekreterare, docent Maj Reinhammar, maj.reinhammar@agora.se.