Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Sockenbeskrivningar från Gästrikland 1790–1791

Tryckt bok

Köp för 135 kr

ePub

 

Läs online

 

Sockenbeskrivningar från Gästrikland 1790–1791

ISBN
9185352543
Häftad
108 sidor
Utgiven
2004
Språk
swe

Nils-Arvid Bringéus

Pris från 135 kr

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, nr 85

År 1790 utarbetade landshövdingen F. A. U. Cronstedt i Gävle en utförlig frågelista till ledning för sockenbeskrivningar i Gästrikland och Hälsingland. I ingressen vädjar han till präster, ståndspersoner och kronobetjäningen att besvara frågorna för varje socken. Beskrivningarna från Hälsingland utgavs av Nils-Arvid Bringéus år 1961 i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Acta-serie. Svaren från Gästrikland, som delvis utnyttjades avAbraham Hülphers i hans bok om Gästrikland 1793, publiceras här i sin helhet efter originalen i f.d. Stifts- och landsbiblioteket i Västerås. Såväl för den lokala som för den jämförande forskningen har dessa beskrivningar av landsbygden i Gästrikland under den gustavianska tiden ett betydande värde.

Nils-Arvid Bringéus är professor emeritus i etnologi vid Lunds universitet och preses i Kungl. Gustav Adolfs Akademien.