Sockenbeskrivningar från Gästrikland 1790–1791

Tryckt bok

Köp för 135 kr

ePub

 

Läs online

 

Sockenbeskrivningar från Gästrikland 1790–1791

ISBN
9185352543
Häftad
108 sidor
Utgiven
2004
Språk
swe

Nils-Arvid Bringéus

Pris från 135 kr

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, nr 85

År 1790 utarbetade landshövdingen F. A. U. Cronstedt i Gävle en utförlig frågelista till ledning för sockenbeskrivningar i Gästrikland och Hälsingland. I ingressen vädjar han till präster, ståndspersoner och kronobetjäningen att besvara frågorna för varje socken. Beskrivningarna från Hälsingland utgavs av Nils-Arvid Bringéus år 1961 i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens Acta-serie. Svaren från Gästrikland, som delvis utnyttjades avAbraham Hülphers i hans bok om Gästrikland 1793, publiceras här i sin helhet efter originalen i f.d. Stifts- och landsbiblioteket i Västerås. Såväl för den lokala som för den jämförande forskningen har dessa beskrivningar av landsbygden i Gästrikland under den gustavianska tiden ett betydande värde.

Nils-Arvid Bringéus är professor emeritus i etnologi vid Lunds universitet och preses i Kungl. Gustav Adolfs Akademien.