Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2007

Tryckt bok

Köp för 195 kr

ePub

 

Läs online

 

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2007

Inbunden
174 sidor
Utgiven
2007
Språk
swe

Maj Reinhammar (red.)

Pris från 195 kr

Svenska landsmål och svenskt folkliv, nr 333

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Innehåll
Edlund, Lars-Erik, Thelin, Eva & Westerberg, Anna: Aktuell litteratur om svenska dialekter
Hagren, Kristina: Infinitivmärke i Överkalixmålet
Heide, Eldar: Menneskesjela som vind i den samiske folkevisa Solsonen
Korhonen, Olavi: Jägaren och björnceremonierna
Nyman, Åsa: Michel Cabouret 1926– 2005
Reinhammar, Maj: Två 1700-talsordlistor från Överkalix
Reinhammar, Maj: Erik-Olof Bergfors 1921– 2007
Svanberg, Ingvar: Gråsuggor i riks- och östsvensk folklig biologi
Svanberg, Ingvar: Phebe Fjellström 1924– 2007