Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2009

Tryckt bok

Köp för 195 kr

ePub

 

Läs online

 

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2009

Inbunden
213 sidor
Utgiven
2009
Språk
swe

Maj Reinhammar (red.)

Pris från 195 kr

Svenska landsmål och svenskt folkliv, nr 335

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Innehåll
Bringéus, Nils-Arvid: Folksägner samlade av Bror Emil Hildebrand
Eaker, Birgit: Artedis Ichthyologia som källa för svenska fiskbenämningar
Edlund, Lars-Erik: Aktuell litteratur om svenska dialekter
Elmevik, Lennart: Trädbenämningen no. (dial.) asal, asald 'oxel'
Hagland, Jan Ragnar: Om vokalharmoni i nordisk språkhistorie
Hagren, Kristina: Dubbelsupinum, pseudosamordning och infinitivfras
Klintberg, Bengt af: Sydsvenska sägner om nedpålade döda
Strandberg, Mathias: Sammansättningar med accent 1 i skånemål
Svanberg, Ingvar: "Denna växt är mycket hemmastadd på vår landsbygd." Tanacetum balsamita som allmogeväxt i Sverige