Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2010

Tryckt bok

Köp för 195 kr

ePub

 

Läs online

 

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2010

Inbunden
217 sidor
Utgiven
2010
Språk
swe

Maj Reinhammar (red.)

Pris från 195 kr

Svenska landsmål och svenskt folkliv, nr 336

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Innehåll
Asplund Ingemark, Camilla: "Min mamma var tre år gammal, då ryssen tog in landet." Historiska sägner om släkthistoria.
Bockgård, Gustav: "Det är den vanliga spöksupén, vi kallar." Analys av en objektslös bisatstyp med kalla i dialekter och skriftspråk.
Cocq, Coppélie: Forskningshistoriskt perspektiv på insamlingen av samiskt arkivmaterial
Edlund, Lars-Erik et al.: Aktuell litteratur om svenska dialekter.
Edlund, Lars-Erik: Några avläggare till hvél 'hjul' i nordiska dialekter.
Edlund, Lars-Erik: Siken i folklig tradition och dialekt. En studie av folkliga taxonomier och språk i möten.
Persson, Martin: Dialektnivellering i Färs härad.
Svanberg, Ingvar: "En skönhet som uppenbaras i sällsynta ögonblick". Rendezvous med nattens drottning.