Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Det språk som blev vårt

Tryckt bok

Köp för 186 kr

ePub

 

Läs online

 

Det språk som blev vårt

Ursprung och utveckling i svenskan

ISBN
9185352446
Häftad
214 sidor
Utgiven
2004
Språk
swe

Gun Widmark

Pris från 186 kr

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, nr 76

Det har av många efterlysts en aktuell samlad beskrivning av svenska språkets historia, dess ursprung och utveckling. Bristen är påtaglig för t.ex. svensklärare, doktorander och nybörjare vid universiteten liksom för språkligt och historiskt intresserade lekmän.

Knappast någon svensk forskare' torde i dag bättre än Gun Widmark förkroppsliga bredden i universitetsämnet nordiska språk. Hon har lämnat bestående bidrag till runologin, namnforskningen, språkhistorien, dialektologin, språksociologin, språkvården och den nusvenska grammatiken och stilistiken. Så karaktäriseras hon i inledningen till Boksvenska och talsvenska. Ett urval uppsatser samlade till författarens 80-årsdag 31 juli 2000.

Gun Widmark presenterar här under titeln Det språk som blev vårt en språkhistoria som följer svenskan fram till omkring 1375. Den gör alltså halt då språket börjar framträda i modernare dräkt. Framställningen syftar inte till att vara en samling av fakta utan vill vara resonerande och probleminriktad.