Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Studia Anthroponymica Scandinavica 2014

Tryckt bok

Köp för 195 kr

ePub

 

Läs online

 

Studia Anthroponymica Scandinavica 2014

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

Häftad
240 sidor
Utgiven
2014

Eva Brylla (red.), Katharina Leibring (red.), Lennart Ryman (red.)

Pris från 195 kr

Studia Anthroponymica Scandinavica, nr 32

Studia anthroponymica Scandinavica (SAS) är en nordisk personnamnstidskrift som utkommer med ett nummer årligen. Tidskriften är ett vetenskapligt forum för bidrag inom personnamnsforskningen. Den innehåller etymologiska, grammatiska, historiska, semantiska, sociologiska och stilistiska studier över personnamn, liksom artiklar över metodologiska och terminologiska frågor samt namnvårds- och namnlagsfrågor. Den belyser personnamn i alla de nordiska länderna liksom deras spridning utanför Norden, i såväl modern som gammal tid. Alla personnamn i Norden oavsett språkligt ursprung beaktas.

SAS vill understryka personnamnsforskningens nära anknytning till inte bara övrig namn- och språkforskning utan också till etnologi, genealogi, historia, litteraturvetenskap, kultur- och religionshistoria samt sociologi.

SAS innehåller även en recensionsavdelning som tar upp nyutkommen litteratur av intresse för personnamnsforskningen.

Tidskriften startades 1983 av Thorsten Andersson och Lena Peterson. Under åren 2001–2010 var Eva Brylla och Lena Peterson huvudredaktörer. Den redigerades 2011–2014 av Eva Brylla och Katharina Leibring, från 2014 tillsammans med Lennart Ryman. Från 2015 redigeras SAS av Katharina Leibring och Lennart Ryman.

Innehåll
Aldrin, Emilia: Förnamnsvalet som resurs för förhandling av könsidentiteter och könsgränser.
Frändén, Märit: "Vi bestämde oss för att skriva namnet på ett svenskt sätt". Förnamnsval i sverigefinska familjer.
Haubrichs, Wolfgang: Personennamen sprachlich ostgermanischer Provenienz.
† Hellberg, Lars: Inge och Inga – ett omaka kortnamnspar. Med en efterskrift av Thorsten Andersson.
Källström, Magnus: Mansnamnet runsv, Gunnvarr – ett bidrag till en gammal tvistefråga.
Löfdahl, Maria & Wenner, Lena: Det mångkulturella Sveriges onomastikon – en kortfattad projektbeskrivning.
Peterson, Lena: Skråmstastenens þorgun – mansnamn eller kvinnonamn?
Piispanen, Peter Sauli: A description of Finnish male hypocoristics – an Optimality Theory approach.
Leibring, Katharina: Namnet Tindra – från djurnamn till flicknamn.