Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Saga och sed 2006

Tryckt bok

Köp för 99 kr

ePub

 

Läs online

 

Saga och sed 2006

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Häftad
192 sidor
Utgiven
2007
Språk
swe

Mats Hellspong (red.)

Pris från 99 kr

Saga och sed, nr 2006

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll
Akademiens högtidssammanträde den 6 november 2006. Hälsningsord av Preses
Elmevik, Lennart: Minnesord den 6 november 2006
Rydving, Håkan: Gustav II Adolf och samerna
Ternhag, Gunnar: Inflytelserika inspelningar. Exemplet kulning
Arvastson, Gösta: Fasta och flyktiga minnen i landskapet. Kulturmöten på Österlen
Schön, Ebbe: Gudadiktning och muntlig tradition
Lindkvist, Thomas: Att skapa ett kungarike. Maktlegitimering, regional variation och framväxten av ett kristet kungadöme i Sverige
Furuland, Lars: Varför en handbok om svensk arbetarlitteratur? Reflexioner kring en bok från avdelningen för litteratursociologi
Hägg, Inga: Med textilier som källmaterial. Glimtar ur vikingatidens historia
Elmevik, Lennart: Hånger, Hangvar och Hangre
Strandberg, Svante: Väringe i Lid
Bringéus, Nils-Arvid: Logotyper med kulturhistorisk anknytning
Sekreterarens verksamhetsberättelse 2006
Akademiens ledamöter