Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Plurima Lingvæ Gothicæ Rudera

Tryckt bok

Köp för 210 kr

ePub

 

Läs online

 

Plurima Lingvæ Gothicæ Rudera

Utgiven med inledning och kommentar av Maj Reinhammar

ISBN
9789185352722
Häftad
208 sidor
Utgiven
2008
Språk
swe

Carl Renmarck

Pris från 210 kr

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, nr 100

Denna bok innehåller nordnorrländsk dialekt från 1700-talet. Upphovsmannen, Carl Renmarck, var född 1724 i Härnösand men familjen flyttade 1732 till Luleå. Manuskriptet till hans ordbok Plurima Lingvæ Gothicæ Rudera är daterat 1752 och förvaras i Uppsala universitetsbibliotek. Materialet, cirka 1 700 uppslagsord, är hämtat från hela det dåtida Västerbotten, från Umeå i söder till Överkalix i norr, med tyngdpunkt framför allt i Luleå och Lövånger.

Renmarcks ordbok har hittills fört en undanskymd tillvaro. Den har exempelvis varit okänd såväl för Johan Ihre och J. E. Rietz, vårt lands mest kända dialektlexikografer i äldre tid, som för flertalet senare dialektforskare. Utgivaren har därför ansett det vara hög tid att dra fram Carl Renmarcks namn och verk i ljuset.