Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Nybyggarliv i Vilhelmina 2.

Tryckt bok

Köp för 200 kr

ePub

 

Läs online

 

Nybyggarliv i Vilhelmina 2.

Åkerbruk och boskapsskötsel

ISBN
9789185352982
Häftad
189 sidor
Utgiven
2012
Språk
swe

Rolf Kjellström

Pris från 200 kr

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, nr 122

Andra delen i serien Nybyggarliv i Vilhelmina bygger liksom den första på folklivsuppteckningar, främst av Vilhelminasonen Nils Eriksson, men också på tryckta källor och intervjuer i fält.

I denna volym skildras hur nybyggarna med mycken möda röjde för åkermark med de primitiva redskap som stod till buds. Sädesodlingen, främst av korn, hade de ingen större framgång med. Potatisodlingen lyckades bättre.

Nötkreaturen var livsviktiga. Av korna fick nybyggarna mjölk, som förädlades till smör och ost; i synnerhet smöret var en viktig handelsvara. Korna gav även – förutom kalvar varje år – användbara hudar och värdefull gödsel. Hästen var en arbetskamrat, oumbärlig i åkerbruket, vid transporter och på handelsresor. Fåren gav ull som användes till kläder.

I boken beskrivs också arbetsfördelningen i nybyggarhushållen, där män och kvinnor hade skilda uppgifter. Barnen anförtroddes redan från tidig ålder ansvaret att vakta de betesgående djuren.

Nybyggarsamhället byggde på naturahushållning. Det var ett mycket strävsamt liv nybyggarna förde, men det fostrade dem till att bli något av levnadskonstnärer.