Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Saga och sed 2008

Tryckt bok

Köp för 99 kr

ePub

 

Läs online

 

Saga och sed 2008

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Häftad
165 sidor
Utgiven
2009
Språk
swe

Mats Hellspong (red.)

Pris från 99 kr

Saga och sed, nr 2008

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll
Elmevik, Lennart: Minnesord den 6 november 2008
Klintberg, Bengt af: Folkloristen Linné
Ivarsdotter, Anna: "Att åt ett helt folk dana en sångverld". Om Richard Dybeck och musiken
Nilsson, Bertil: Förbjudna kvinnor och barn i medeltida prästgårdar. Celibatskrav och motstånd i Sverige
Dillmann, François-Xavier: Om stävprydnader på vikingatida skepp
Jakobsson, Ármann: Vad är ett troll? Betydelsen av ett isländskt medeltidsbegrepp
Fridell, Staffan: Haj och hå
Bringéus, Nils-Arvid: Carl Wilhelm von Sydow och Tobias Norlind i jämförande perspektiv