Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Saga och sed 2009

Tryckt bok

Köp för 99 kr

ePub

 

Läs online

 

Saga och sed 2009

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Häftad
222 sidor
Utgiven
2010
Språk
swe

Mats Hellspong (red.)

Pris från 99 kr

Saga och sed, nr 2009

Saga och Sed utkommer med ett nummer om året. Den innehåller - förutom minnesord över avlidna ledamöter, verksamhetsberättelse och medlemsmatrikel - artiklar om etnologiska, folkloristiska, historiska och språkvetenskapliga ämnen. Artiklarna är författade huvudsakligen på svenska, men andra skandinaviska språk liksom engelska och tyska förekommer.

Innehåll
Lönnqvist, Bo: Hertig Karl skymfar Clas Flemings lik. Till berättartraditionens genealogi.
Andrén, Anders: Vem lät bygga kyrkorna på Gotland?
Kaivola-Bregenhøj, Annikki: Från dröm till tolkning. Folkliga tolkningstraditioner.
Brink, Stefan: Familj och kollektiv i det äldre samhället i Norden.
Hägg, Inga: Om vikingatidens vagnkorgsgravar.
Christiansen, Palle Ove: I hytterne. Folkemindesamleren Evald Tang Kristensens moderne feltarbejde 1870–1890.
Nodermann, Maj: Björnens fäll vid altaret och i graven.
Ternhag, Gunnar: Tobias Norlind som folkmusikforskare.
Mörner, Nils-Axel & Strandberg, Svante: Marviken. Geologiskt baserad namntolkning.
Elmevik, Lennart: Minnesord den 6 november 2009