Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2002

Tryckt bok

Köp för 195 kr

ePub

 

Läs online

 

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2002

Inbunden
279 sidor
Utgiven
2002
Språk
swe

Maj Reinhammar (red.)

Pris från 195 kr

Svenska landsmål och svenskt folkliv, nr 328

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Innehåll
Bihl, Björn: Återkomst till dialektalt gränsland.
Summary: A dialectal borderland revisited.
Bringéus, Nils-Arvid: Den rike mannen och den fattige Lasaros. En studie i bildtradition och bildfunktion.
Summary: The rich man and poor Lazarus. A study of a pictorial tradition and the function of pictures.
Eklund, Gerd: Dialektbegreppet. Bidrag till en diskussion.
Summary: The concept of ‘dialect’. A contribution to a discussion.
Elmevik, Lennart: En ny norsk etymologisk ordbok.
Summary: A new Norwegian elymological dictionary.
Hagren, Kristina: Vår kalven och Nilssons hunden. Nominalfras med possessivattribut i fårömålet.
Summary: Vår kalven (’our the calf’) and Nilssons hunden (‘Nilsson’s the dog’). Noun phrases with a possessive attribute in Fårö dialect
Ivars, Ann-Marie: Dialektövergångar i Närke. En granskning av Björn Bihls doktorsavhandling.
Summary: Dialect transitions in Närke. A review of Björn Bihl’s doctoral thesis.
Litteratur om svenska dialekter 2001. En krönika sammanställd av Lars-Erik Edlund och Birgit Eaker.
Meurling, Birgitta: Från berättelse till uppteckning. En omläsning av Anna Birgitta Rooths L.O.-studie.
Summary: From narrative to written record. A re-reading of Anna Birgitta Rooth’s L.O. study.
Ordéus, Valdis: »Tjugondag Knut kör julen ut.» Traditioner och teorier.
Summary: ‘Twentieth Day sends Christmas away’. Traditions and theories.
Skott, Fredrik: »Först ska vi till Blåkulla och sen ska vi till McDonald’s.» Påskkäringar i Sverige 1850-2000.
Summary: ‘First we’re going to Blåkulla, and then we’re going to McDonald’s.’ Easter witches in Sweden, 1850-2000.
Svahn, Margareta: Franska lånord i svenska dialekter. En granskning av Karin Hallens doktorsavhandling.
Summary: French loanwords in Swedish dialects. A review of Karin Hallen’s doctoral thesis.
Svanberg, Ingvar: Kransborre (Marrubium vulgare) som odlingsväxt i Sverige.
Summary: White horehound (Marrubium vulgare) as a cultivated plant in Sweden.