Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2003

Tryckt bok

Köp för 195 kr

ePub

 

Läs online

 

Svenska landsmål och svenskt folkliv 2003

Inbunden
223 sidor
Utgiven
2003
Språk
swe

Maj Reinhammar (red.)

Pris från 195 kr

Svenska landsmål och svenskt folkliv, nr 329

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv utkommer med ett nummer om året. Den innehåller artiklar om svenska dialekter och, fast vanligen i något mindre utsträckning, svenskt folkliv. Artiklarna är som regel skrivna på svenska. Varje årgång innehåller också recensioner.

Svenska landsmål och svenskt folkliv grundades redan 1878 av professor J.A. Lundell. Tidskriften utges sedan årgång 120 (1997) av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Äldre årgångar kan inte beställas genom Akademien. I nedanstående förteckning återfinns endast de av Akademien utgivna årgångarna med däri ingående uppsatser.

Innehåll
Bergfors, Erik Olof: Folke Hedblom 1908-2002.
Bihl, Björn: Med »Tröstlösamålet» som norm. Böjningsmorfologin i Jeremias i Tröstlösas dikter på dialekt.
Summary: With ‘Tröstlösa dialect’ as a norm. The inflectional morphology of the dialect poems of Jeremias i Tröstlösa.
Boström Andersson, Rut: Ordet skjura f.’skata’ i ny belysning.
Summary: New light on the word skjura f. ‘magpie’.
Bringéus, Nils-Arvid: Gåvoboken. Om psalmboken som folkbok.
Summary: Hymn books as popular gifts.
Edlund, Lars-Erik & Thelin, Eva: Aktuell litteratur om svenska dialekter.
Flodell, Gunvor: Tvåspråkighet och bidialektism – två sidor av samma mynt?
Summary: Bilingualism and bidialectism – two sides of the same coin?
Klintberg, Bengt af: Carl-Herman Tillhagen.
Summary
Leibring, Katharina: Folke Hedbloms tryckta skrifter 1932-1992. En bibliografi.
Martinsson, Karin: Pelargoner med egennamn - levande minnen.
Summary: Heirloom pelargonium-pot plants with proper names
Sandøy, Helge: Dialektvariasjonen i Österbotten. Ei drøfting av Barbro Wiiks doktoravhandling.
Summary: Dialect variation in Ostrobothnia. A discussion of Barbro Wiik’s doctoral thesis.
Svanberg, Ingvar: Tomtormar. Snoken (Natrix natrix) i svensk folklig biologi.
Summary: House snakes: The common grass snake (Natrix natrix) in Swedish folk biology.