Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Saga och sed 2016

Tryckt bok

Köp för 197 kr

ePub

 

Läs online

 

Saga och sed 2016

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Häftad
240 sidor
Utgiven
2017
Språk
swe

Gunnar Ternhag (red.)

Pris från 197 kr

Saga och sed, nr 2016

Saga och Sed utkom med sitt första nummer 1932, samma år som Akademiens grundades. I årsboken publiceras artiklar som hänför sig till området svensk folkkultur, begreppet taget i vid mening. Artiklarna utgörs till stor del av föredrag som hållits vid Akademiens sammanträden, men också av andra bidrag som faller inom det forskningsfält som Akademien har att värna om. Som fasta punkter ingår preses hälsningsord vid högtidssammanträdet 6 november, liksom minnesord över de ledamöter som avlidit under det gångna året, sekreterarens verksamhetsberättelse samt en förteckning över Akademiens ledamöter.