Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Plurala ortnamn

Tryckt bok

Köp för 200 kr

ePub

 

Läs online

 

Plurala ortnamn

Föredrag från ett symposium i Uppsala 6-7 oktober 2016

ISBN
9789187403262
Häftad
115 sidor
Utgiven
2018
Språk
swe

Staffan Nyström (red.), Mats Wahlberg (red.)

Pris från 200 kr

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, nr 148

De plurala ortnamnen (typ Berga, Forsa, Lunda) utgör sedan långe en livligt diskuterad namngrupp med fortsatt hög aktualitet. Än idag finns här olösta problem, liksom skiftande åsikter mellan olika forskare, och många av de frågor som väcks genom studiet av dessa namn har generell räckvidd för ortnamnsforskningen.

I syfte att sammanfatta forskningsläget och grundligt få diskutera denna gäckande namngrupp anordnade Kungl. Gustav Adolfs Akademien i oktober 2016 ett symposium. Bidragen till detta tillfälle presenteras i denna antologi.