Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Saga och sed 2017

Tryckt bok

Köp för 197 kr

ePub

 

Läs online

 

Saga och sed 2017

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

Häftad
169 sidor
Utgiven
2018
Språk
swe

Gunnar Ternhag (red.)

Pris från 197 kr

Saga och sed, nr 2017

Akademiens högtidssammanträde den 6 november 2017. Hälsningsord av Preses
Minnesord
Lena Johannesson: Barnbok för en vuxen son
Märta Ramsten: "En läskande dryck ur melodiens klara källa". Kungl. Musikaliska akademien och folkmusiken
Katharina Leibring: Övriga namn - viktigare än det kan låta
Peter Luthersson: Kanonjustering? Om litteraturvetenskapens forskningsobjekt
Staffan Fridell: En götisk begravningsskrift
Ingvar Svanberg: Doftticka (Haploporus odorus) som doftspridare i klädkistor och smakgivare i mat
Thorsten Andersson: Självmord som muntration. Ett bidrag till självmordets roll i Stig Dagermans författarskap
Svante Strandberg: Domö, Fada, Mösa och Til. Svenska ortnamn i kontinentalgermansk belysning
Sekreterarens verksamhetsberättelse 2017
Akademiens ledamöter