Din fil förbereds och kommer strax att laddas ned.

Sockenbildning och sockennamn

Tryckt bok

Slut

ePub

 

Läs online

 

Sockenbildning och sockennamn

Studier i äldre territoriell indelning i Norden

ISBN
9185352179
Häftad
449 sidor
Utgiven
1990
Språk
swe

Stefan Brink

Pris från 75 kr

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, nr 57

Innehåll

Förord 9

1 Inledning 13
2 Kristendomens införande och bakgrund till sockenbildningen i Sverige 17
3 Sockenbildningen i Norden 68
4 Sockennamnen 123
5 Kristnandet och sockenbildningen i ett svenskt landskap 139
6 Sammanfattning och syntes 367
7 Summary 373

Exkurs 1. Speciell ljudutveckling i sockennamn - lexfrasreduktion 379

Exkurs 2. Det medeltida skriftliga källmaterialet i Hälsingland 383

Övriga skrivna källor före 1400 390

Skrivna källor från 1400-talet 392

Skrivna källor från 1500-talets förra hälft 395

Källor och förkortningar 396

Ortnamnsregister 442