Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Bondsagan

Printed Book

Buy for SEK 300

ePub

 

Read Online

 

Bondsagan

ISBN
9789187403057
Hard cover
738 pages
Published
2014
Language
swe

Sigvard Cederroth

Price from SEK 300

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 129

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden som den har till uppgift att vårda sig om. Huvudserien är Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, vars första nummer utkom 1933. Bland övriga serier kan nämnas Folklivsskildringar och bygdestudier, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter och Svenska sagor och sägner.

Bondsagan är resultatet av ett omfattande uppteckningsarbete som utfördes av författaren, poeten och mångsysslaren Sigvard Cederroth i mitten av 1900-talet. Materialet bildar en uppslagsbok över förhållanden i jordbruket i några upplandssocknar under det sena 1800-talet. Detaljrikedomen, mikroperspektivet samt den noggranna beskrivningen av tekniker och arbetsmetoder ger läsaren insikter i såväl materiella villkor som folktrons dimensioner.

Redaktör för skriftserierna är Akademiens sekreterare, docent Maj Reinhammar, maj.reinhammar@agora.se.