News

Saga och Sed 2020

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Johan Anders Linders Minnen

Om människor och kulturliv i 1800-talets Umeå Volym 1 Del I-II

SEK 350

RIG 1 2021

Kulturhistorisk tidskrift

SEK 132

Sounds of Migration

Music and migration in the Nordic countries

SEK 250

Ethnologia Scandinavica 2020

A Journal for Nordic Ethnology

SEK 350

RIG 2 2020

Kulturhistorisk tidskrift

SEK 132

Saga och Sed 2019

Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok

SEK 197

Namn och bygd 2020

Tidskrift för nordisk ortsnamnsforskning

SEK 95

RIG 1 2020

Kulturhistorisk tidskrift

SEK 132

Studia Anthroponymica Scandinavica 2020

Tidskrift för nordisk personnamnsforskning

SEK 195

Free PDF

RIG 3-4 2020

Kulturhistorisk tidskrift

SEK 132

Spelmansböcker i Norden

Perspektiv på handskrivna notböcker

SEK 250

Religionhistorikern Folke Ström

Föredrag från ett symposium i Uppsala den 8 november 2017

SEK 200

Svenska kulturmöten

Föredrag från ett symposium i Uppsala 14-15 mars 2016

SEK 200

RIG 4 2019

Kulturhistorisk tidskrift

SEK 132