Please wait. Your file is being prepared and will be downloaded shortly.

Nybyggarliv i Vilhelmina 3.

Printed Book

Buy for SEK 200

ePub

 

Read Online

 

Nybyggarliv i Vilhelmina 3.

Jakt, fångst och fiske

ISBN
9789187403019
Soft cover
229 pages
Published
2013
Language
swe

Rolf Kjellström

Price from SEK 200

Acta academiae regiae Gustavi Adolphi, no. 125

Denna bok, tredje delen av fem av serien Nybyggarliv i Vilhelmina, bygger framför allt på jägmästare Hilmer Zetterbergs omfattande dokumentation av den traditionella jakten i Västerbottens läns lappmarker, på folklivsuppteckningar av Nils Eriksson och 0. P Pettersson m.fl. samt på fältintervjuer av författaren. I denna del beskrivs de ursprungliga näringarna jakt, fångst och fiske, som alla i stort sett var en förutsättning for permanent bosättning i lappmarkerna. Fångst med exempelvis stockar, flakar, snaror och saxar var länge av större betydelse än den egentliga jakten, även om hetsjakten var mycket effektiv. Fångsten, framför allt av ripa, utgjorde till viss del underlaget för en handel med Norge, som bl.a. kunde erbjuda mjöl, salt och socker i utbyte. Jakt och fångst var krävande på många sätt och utvecklade nybyggarnas kunskaper och uppfinningsrikedom.

Fisket var under hela nybyggartiden ytterst viktigt, inte minst under inledningsfasen av ett nybygge. Fiskenäringen hade dessutom den fördelen att den kunde bedrivas med enkla redskap och under alla årstider. Mest givande var fisket med not. Fisket var ett slags livförsäkring i det krävande liv som nybyggarnas tillvaro i lappmarkerna innebar.